ระยะเวลาการชำระและอัตราดอกเบี้ย

  1. ระยะเวลการผ่อนชำระขั้นต่ำ 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 6 ปี
  2. อัตราดอกเบี้ย *
    - รถเก๋ง ต่ำสุด 6% ต่อปี สูงสุด 18% ต่อปี
    - รถปิคอัพ ต่ำสุด 6% ต่อปี สูงสุด 18% ต่อปี

*ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ ปีที่จดทะเบียน