: 111/772 หมู่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
: 063 383 2255 ภสรากร ภสราพล (กบ)
: 0 200 101 26 อัตโนมัติ
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: www.ktfinancegoupservice.com
: Facebook Page
Line ID : pl5522

: 111/772 หมู่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
: 081 398 0984 ปิง-ปิง จิตรากร
: 0 200 101 26 อัตโนมัติ
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: www.ktfinancegoupservice.com
: Facebook Page
Line ID : thepingping

: 111/772 หมู่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
: 080 104 1194 คุณป้อม
: 0 200 101 26 อัตโนมัติ
: -
: www.ktfinancegoupservice.com
: -
Line ID : pom2123
sss 

     เพราะเราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านดังต่อไปนี้
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น

  • คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน
  • หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย
  • บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทางเราได้รับการอนุญาตจากท่าน

     เราอาจมีการส่งข่าวสารที่คิดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ในภายหลัง
     หากท่านประสงค์จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร, ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน สามารถส่งอีเมลแจ้งมาได้ที่ Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.